• Vad händer?

    Här kan ni läsa mer vad som händer på SFK och inom branschen. 

Årskonferens 2017, 22-24 aug i Örebro

konferens årskonferens örebro leif denti daniel asarve joakim jardenberg ami hemviken tobias nielsén

 

SFK:s ÅRSKONFERENS I ÖREBRO 22-24 AUGUSTI 2017

Program

Deltagarlista

 

Föreläsningsmaterial

Mångfald 2.0: Idrott, kultur och mångfald  framtidens utmaningar för fritids- och kultursektorn, Edna Eriksson

Örebro kommun – Årets friluftskommun tre år i rad!, Malin Björk

Unga satsar jämt – ett jämställdhetsprojekt med fokus på idrott, maskulinitet och normer, Daniel Alsarve

Idrott, jämställdhet och ledarskap, Daniel Alsarve

En kommunal utmaning, en miljon svenskar i digitalt utanförskap, Joakim Jardenberg

Omvärldsanalys – med fokus på kreativitet, kultur och förändrade konsumtionsmönster, kontakta Tobias Nielsén, tobias@volante.se

Så fixar du innovation utan att det behöver kosta!, Leif Denti

Ledarskap – från ord till handling, Ami Hemviken

Ledarskap under påfrestande förhållanden, Robert Karjel

Postat 2018-06-03