• Vad händer?

    Här kan ni läsa mer vad som händer på SFK och inom branschen. 

Erfarenhetskonferensen 2015

konferens erfarenhetskonferens riksidrottsförbundet rf skl svenska simförbundet mucf helsingborg kent izaksson

 

Representant från SFK Konferensinledning

Riksidrottsförbundet Den svenska idrottsrörelsen 2.0 – en idrottsrörelse redo för framtiden

Svenska Simförbundet Framtidens idrott – det goda exemplet

SKL Folkbildningen och framtiden

Helsingborgs stad Kultur på recept

Kent Izaksson Framtidens framgångsrika förvaltning och kommunikation

Nytt från SKL

MUCF Ungas fritid och organisering

 

Postat 2018-06-03