System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]
  • Vad händer?

    Här kan ni läsa mer vad som händer på SFK och inom branschen. 

Inbjudan från Reacta till en dag med tema ”Ungas organisering”

Reacta är en ideell riksorganisation som arbetar för ungas fysiska och psykiska hälsa. Huvudverksamheten består idag av över 50 lokalföreningar och hälsoråd runt om i landet som engagerar mer än 2500 unga. Utöver denna ungdomsdel finns stödkommuner,
stödskolor och flera vuxna volontärer som engagerar sig för att möjliggöra och förbättra ungas hälsa.

Här är en inbjudan till en dag med tema ”Ungas organisering” i april respektive maj 2017.

Inbjudan och information

Postat 2018-06-03