• Vad händer?

    Här kan ni läsa mer vad som händer på SFK och inom branschen. 

SFK:s Årskonferens i Lund, 23-25 aug – program mm