Bli medlem

Medlem – kan den vara som innehar tjänst som högst ansvarige tjänsteman i kommunal förvaltning med ansvar för fritids- och/eller kulturfrågor.

Nätverksmedlem – kan den vara som arbetar med fritids- och kulturfrågor ex. idrott, bibliotek, ungdomar, men inte är högste ansvarig i sin kommun. Den som innehar denna typ av medlemskap har ingen rösträtt vid föreningens årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot.

Seniormedlemskap - gäller för den som tidigare varit chef över fritids-/kulturfrågor men avgått från sin tjänst pga ålderspension eller delpension. Den som innehar denna typ av medlemskap har ingen rösträtt vid föreningens årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot.

Årsavgiften är 400:- men seniorer betalar 200:-.
Läs mer om föreningen och de olika formerna under menyn "Om SFK" samt i Stadgarna § 4.

Intresserad av att bli medlem? 
Kontakta oss gärna via nedan kontaktformulär så berättar vi mer om hur du kan bli medlem hos oss på SFK.