SFK:s styrelse

Här presenterar vi styrelsen för Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Helén Wiklund Wårell
Ordförande
Ansvarsområde: Fritidsfrågor

E-post:
helen.wiklund-warell@fritid.lulea.se
Telefon: 0920-45 56 08
Mobil: 070-386 56 08

Urban Olsson
Vice ordförande
Ansvarsområde: Information och medlemsservice

E-post:
urban.olsson@lund.se
Telefon: 046-35 52 14
Mobil: 0706-96 52 14

Marina Högland
Sekreterare
Ansvarsområden: Information

E-post:
marina.hogland@stockholm.se
Telefon: 08-508 276 52

Kenneth Johansson 
Ledamot

E-post: 
kenneth.johansson@sandviken.se
Telefon: 026-24 13 01

Maria Wallengren
Ledamot

E-post:
maria.wallengren@falkoping.se
Telefon: 0515-88 50 46

Johan Palm
Ledamot

E-post:
johan.palm@ostersund.se
Telefon: 073-461 44 66

Mats Ahrén 
Kassör
Ansvarsområde: Kulturfrågor

E-post:
mats.ahren@karlstad.se
Telefon: 054-540 24 52
Mobil: 0702-39 58 31