System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]

After Work med SFK, 30 sep

Den 30 september är det dags för nästa digitala AW med SFK för medlemmarna i föreningen. 
Tid:  kl 15.00 - 16.00

Innehåll:

Ansvar och roller – vid hantering av ärenden där föreningar bryter mot kommunala riktlinjer och idrottens värdegrund

Under kommungemensamma diskussioner i Stockholms län, tillsammans med RF-SISU Stockholm, har en modell för hantering av föreningsärenden som bryter mot kommunala riktlinjer, för beviljande av föreningsstöd, samt idrottens värdegrund. En modell som kan utgöra ett stöd och verktyg för många kommuner.

Medverkande: Malin Andersson Lidingö stad och Camilla Johansson – RF-SISU Stockholm, samt Cinnika Beiming – Distriktsidrottschef RF-SISU Stockholm.

 

Önskar du delta på AW? Anmäl dig till sfk@fritid-kultur.se
Är du inte redan med anmäl dig då till föreningen via "Delta i SFK" i menyn på hemsidan.