System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]
  • Aktuella kurser, träffar och konferenser

    Se här vad som sker vad det gäller konferenser och kurser som kan vara intressanta för dig som arbetar inom fritid och kultur.

Erfarenhetskonferensen 30-31 jan 2020

SFK:s Erfarenhetskonferens är nästa gång den 30-31 jan 2020, anmäl dig redan nu!


Tema: Hur vet vi och hur talar vi om hur bra vi är?

Föreläsare från: Forskningsprojekt Ung Livsstil, Rådet för främjande av kommunala analyser, Stockholms Universitet, Skellefteå kommun, SKL, Beställargrupp Konstgräs, Fritidsbanken samt "Årets kvinnliga talare 2018" Susanne Pettersson.

Program/Inbjudan