Delta i SFK

Delta i SFK – kan den göra som innehar tjänst som högst ansvarige tjänsteman i kommunal förvaltning med ansvar för fritids- och/eller kulturfrågor. DU so deltar har rösträtt vid föreningens årsmöte och är valbar som styrelseledamot.

Delta som nätverksdeltagare – kan du göra som arbetar med fritids- och kulturfrågor ex. idrott, bibliotek, ungdomar, men inte är högste ansvarig i sin kommun. Om du delar som "nätverk" innehar du ingen rösträtt vid föreningens årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot.

Delta som senior - kan den göra som tidigare varit chef över fritids-/kulturfrågor men avgått från sin tjänst pga ålderspension eller delpension. Deltar du som senior innehar du ingen rösträtt vid föreningens årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot.

Serviceavgiften är 400:- per år.
Seniorer betalar 200:-.

Läs mer om föreningen och de olika formerna under menyn "Om SFK" samt i Stadgarna § 4.

Intresserad av att delta? 
Kontakta oss gärna via nedan kontaktformulär så berättar vi mer om hur du kan bli delta i SFK.