Delta i SFK

Medlem – är du som högsta ansvariga tjänsteperson i kommunal förvaltning med ansvar för fritids- och/eller kulturfrågor. Då har du också rösträtt vid föreningens årsmöte och är valbar som styrelseledamot.

Nätverksmedlem – är du som chef eller specialist med ansvar för fritids- och kulturfrågor ex. idrott, friluftsliv, kulturskola, anläggningar, simhall, bibliotek, ungdomar, men inte är högste ansvarig i din kommun. Då har du dock inte rösträtt vid föreningens årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot.

Seniormedlem – att delta som senior kan du göra som tidigare varit chef över fritids-/kulturfrågor men avgått från din tjänst på grund av ålderspension eller delpension. Deltar du som senior innehar du ingen rösträtt vid föreningens årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot.

Serviceavgiften är 400:- per år.
Seniorer betalar 200:-.

Läs mer om föreningen och de olika formerna under menyn "Om SFK" samt i Stadgarna § 4.

Intresserad av att delta? 
Kontakta oss gärna via nedan kontaktformulär så berättar vi mer om hur du kan delta i SFK.