System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]
 • Årskonferensens 23-25 aug 2022!
  Du är väl anmäld?

  Se mer information på hemsidans kalendarium.

  Varje år hålls SFK:s Årskonferens och ni har chansen att ansöka om att vara värdkommun! Nu går det bra att ansöka om att vara värdkommun från och med 2024.
  OBS! Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2022! 

 • Digital After Work för föreningens medlemmar!

  29 september är det dags för höstens första digitala After Work kl 15-16! 
  Anmäl dig på sfk@fritid-kultur.se. 
  Se mer information i kalendariet

 • Som medlem i SFK kan du söka bidrag för utveckling!

  Som medlem i SFK kan du söka bidrag ur föreningens Utvecklingsfond. Bidragets ändamål är att uppmuntra utveckling, erfarenhetsutbyte och genomförande av kunskapshöjande aktiviteter mellan SFK:s medlemskommuner.

  Till dig som är medlem: Se mer information på "Medlemssida" i huvudmenyn.

Om SFK

Sveriges fritids- och kulturchefsförening, SFK, är en intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor.
Idag deltar ca 340 personer som representerar 190 kommuner i Sverige.

FAQ

Vad är SFK?

SFK är en nationell intresseorganisation för chefer inom fritids- och kultursektorn.

Hur gör jag för att gå med i SFK?

Du kan gå med i SFK genom att skicka in en ansökan via det formulär som finns på hemsidan, se "Delta i SFK" i huvudmenyn.

Vad kostar det att delta?

En årsavgift på 400 kr exkl moms gäller för samtliga utom de som är med som senior vilka istället har en årsavgift på 200 kr exkl moms per år.

Om jag är med i SFK, får jag rabatt på föreningens konferenser?

Om du är med i SFK har du möjlighet att få rabatt på deltagaravgiften för SFK:s egna konferenser samt de konferenser där föreningen är medarrangör.

Delta i SFK

Du kan delta i SFK som "Medlem" eller "Seniormedlem".

Vill ni vara värdkommun 2024?

Vill ni vara värdkommun för SFK:s Årskonferens 2024?

Beställargrupp

Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är huvudman för Naturvårdsverkets projekt Beställargrupp Konstgräs.

Vårt syfte med SFK

Föreningens syfte är att utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom dessa sektorer, samt att medverka till en ökad kunskap och kompetens för dess deltagare. Det gäller inte minst utvecklande av det egna kommunala chefs- och ledarskapet. Föreningen är också en part i att föra sektorns talan och utgör remissinstans i frågor som rör kultur- och fritidsområdet på en övergripande nivå, exempelvis för utredningar eller för förslag som bland annat presenteras på statlig nivå eller av förbundet Sveriges kommuner och landsting....