• Välkommen till Erfarenhetskonferensen 2020!

  Kom ihåg att anmäla dig till vår kommande Erfarenhetkonferens den 30-31 januari 2020.

  Se kalendarium.

 • Välkommen till Sveriges
  Fritids- och Kulturchefsförening

  SFK är en intresseorganisation inom kultur- och fritidssektorn i Sverige. Som medlem i SFK har du rabatt på vår Årskonferens samt medlemsrabatt på andra kurser och konferenser där vi är medarrangörer.

 • Vi är representerade i ca 170 kommuner i Sverige

  Vi har idag ca 260 medlemmar som representerar ca 170 kommuner i Sverige. Föreningen genomför årligen en Årskonferens och en Erfarenhetskonferens. Erfarenhetskonferensen genomförs i samverkan med förbundet Sveriges kommuner och landsting och administreras av Utvärderingsringen.

Om SFK

Sveriges fritids- och kulturchefsförening, SFK, är en intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor.
Idag deltar ca 260 personer som representerar ca 170 kommuner i Sverige.

FAQ

Vad är SFK?

SFK är en nationell intresseorganisation för chefer inom fritids- och kultursektorn.

Hur gör jag för att gå med i SFK?

Du kan gå med i SFK genom att skicka in en ansökan via det formulär som finns på hemsidan.

Vad kostar det att delta?

En årsavgift på 400 kr exkl moms gäller för samtliga utom de som är med som senior vilka istället har en årsavgift på 200 kr exkl moms per år.

Om jag är med i SFK, får jag rabatt på föreningens konferenser?

Om du är med i SFK har du möjlighet att få rabatt på deltagaravgiften för SFK:s egna konferenser samt de konferenser där föreningen är medarrangör.

Delta i SFK

Du kan delta på via ett av tre olika sätt: Deltagare, Nätverksdeltagare eller Senior.

Vill ni vara värdkommun?

Vill ni vara värdkommun för någon av SFK:s kommande Årskonferenser?

Beställargrupp

Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är huvudman för Naturvårdsverkets projekt Beställargrupp Konstgräs.

Vårt syfte med SFK

Föreningens syfte är att utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom dessa sektorer, samt att medverka till en ökad kunskap och kompetens för dess deltagare. Det gäller inte minst utvecklande av det egna kommunala chefs- och ledarskapet. Föreningen är också en part i att föra sektorns talan och utgör remissinstans i frågor som rör kultur- och fritidsområdet på en övergripande nivå, exempelvis för utredningar eller för förslag som bland annat presenteras på statlig nivå eller av förbundet Sveriges kommuner och landsting....