• Vill du hålla i kommande AW ?

  30 sep, 28 okt och 25 nov kl 15.00 - 16.00

   

  Medverka i AW via Teams den 30 sep!

  Den digitala AW:n är för SFK:s medlemmar.

  Har du något intressant du vill dela med dig av till SFK:s medlemmar?
  Hör då av dig till sfk@fritid-kultur.se

 • Årskonferens 2021 – Vi ställer om!

  Årskonferens 2021 blir digital, boka dagarna 26-27 augusti 2021.

  Tema för i år: Öppna ungdomsverksamheten

  Mer information kommer, se kalendariet.

 • Vill ni anordna någon av SFK:s kommande Årskonferenser?

  Varje år hålls SFK:s Årskonferens och ni har chansen att ansöka om att vara värdkommun! Kanske hålls konferensen något år hos er?  

  Se mer information på hemsidan.

 • Välkommen till Sveriges
  Fritids- och Kulturchefsförening

  SFK är en intresseorganisation inom kultur- och fritidssektorn i Sverige. Som medlem i SFK har du rabatt på vår Årskonferens samt medlemsrabatt på andra kurser och konferenser där vi är medarrangörer.

Om SFK

Sveriges fritids- och kulturchefsförening, SFK, är en intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor.
Idag deltar drygt 295 personer som representerar drygt 170 kommuner i Sverige.

FAQ

Vad är SFK?

SFK är en nationell intresseorganisation för chefer inom fritids- och kultursektorn.

Hur gör jag för att gå med i SFK?

Du kan gå med i SFK genom att skicka in en ansökan via det formulär som finns på hemsidan.

Vad kostar det att delta?

En årsavgift på 400 kr exkl moms gäller för samtliga utom de som är med som senior vilka istället har en årsavgift på 200 kr exkl moms per år.

Om jag är med i SFK, får jag rabatt på föreningens konferenser?

Om du är med i SFK har du möjlighet att få rabatt på deltagaravgiften för SFK:s egna konferenser samt de konferenser där föreningen är medarrangör.

Delta i SFK

Du kan delta i SFK som "Medlem" eller "Seniormedlem".

Vill ni vara värdkommun?

Vill ni vara värdkommun för någon av SFK:s kommande Årskonferenser?

Beställargrupp

Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är huvudman för Naturvårdsverkets projekt Beställargrupp Konstgräs.

Vårt syfte med SFK

Föreningens syfte är att utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom dessa sektorer, samt att medverka till en ökad kunskap och kompetens för dess deltagare. Det gäller inte minst utvecklande av det egna kommunala chefs- och ledarskapet. Föreningen är också en part i att föra sektorns talan och utgör remissinstans i frågor som rör kultur- och fritidsområdet på en övergripande nivå, exempelvis för utredningar eller för förslag som bland annat presenteras på statlig nivå eller av förbundet Sveriges kommuner och landsting....