• Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

    SFK utgör remissorgan för statliga utredningar, förslag från myndigheter eller verk inom kultur och fritidssektorn. SFK lämnar även underremisser till Sveriges kommuner och landsting i frågor som berör sektorn. Det gäller bland annat långsiktiga utbildningsfrågor.

Om SFK

SFK är en nationell intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor. Föreningens syfte är att utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom dessa sektorer, samt att medverka till en ökad kunskap och kompetens för de som deltar i närverket. Det gäller inte minst utvecklande av det egna kommunala chefs- och ledarskapet.
Föreningen är också en part i att föra sektorns talan och utgör remissinstans i frågor som rör kultur- och fritidsområdet på en övergripande nivå, exempelvis för utredningar eller för förslag som bland annat presenteras på statlig nivå eller av förbundet Sveriges kommuner och landsting.
Vi har idag nästan 260 medlemmar som representerar ca 170 av Sveriges kommuner.

Föreningen är fackligt obunden.

Föreningen genomför årligen en Årskonferens och en Erfarenhetskonferens. Erfarenhetskonferensen genomförs i samverkan med förbundet Sveriges kommuner och landsting och administreras av Utvärderingsringen.

Som medlem i SFK har du rabatt på våra egna konferenser samt medlemsrabatt på andra kurser och konferenser där vi är medarrangörer. Det ingår även gratis prenumeration på tidningarna ”Fritid & Park” samt de digitala versionerna av ”Nordisk sport och fritidsmiljö” och ”Idrott & Kunskap”.

SFK:s styrelse 2018/2019

Styrelsen väljs vid årsmötet i augusti varje år.

SFK:s stadgar och protokoll

För att se dessa dokument krävs att du är inloggad.

SFK:s organisation

SFK är en intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor.