SFK:s styrelse

Här presenterar vi styrelsen för Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Maria Wallengren,
Ordförande
Ansvarsområde:
Kontakt med SKR, MUCF och IAKS Utbildnings- och framtidsfrågor
Erfarenhetskonferens 2021

E-post: maria.wallengren@falkoping.se
Telefon: 0515-88 50 46

Maria Modig

Maria Modig,
vice Ordförande
Ansvarsområde:
Programrådet för Träffpunkt Idrott, kontakt med SKR, 
Erfarenhetskonferens 2021

E-post: maria.modig@norrkoping.se
Telefon: 011-15 29 26

Stefan Hildingsson

Stefan Hildingsson,
Ledamot
Ansvarsområde:
Beställargrupp Konstgräs, kontakt med värdkommun för årskonferens

E-post: stefan.hildingsson@umea.se
Telefon: 090-16 16 08

Hannah Rydstedt Nencioni,
Ledamot
Ansvarsområde: information/kommunikation

E-post: hannah.rydstedt@upplands-bro.se
Telefon: 08-518 321 84

Kenneth Johansson,
Sekreterare
Ansvarsområde:
Information/Kommunikation, friluftsfrågor och fritids/idrottsfrågor, kontakt med MUCF

E-post: kenneth.johansson@sandviken.se
Telefon: 026-24 13 01

Michael Tsiparis,
Kassör
Ansvarsområde:
Årskonferensen 2021, resan 2021

E-post: michael.tsiparis@lomma.se
Telefon: 040-641 11 46