• Anmäl dig till SFK:s årskonferens i Skaraborg! 
    20-22 augusti 2024

  • Som medlem i SFK kan du söka bidrag för utveckling!

    Som medlem i SFK kan du söka bidrag ur föreningens Utvecklingsfond. Bidragets ändamål är att uppmuntra utveckling, erfarenhetsutbyte och genomförande av kunskapshöjande aktiviteter mellan SFK:s medlemskommuner.

    Till dig som är medlem: Se mer information på "Medlemssida" i huvudmenyn.

Om SFK

Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, SFK, är en intresseorganisation för chefer inom kommunal fritids- och kultursektor.
Idag deltar mer än 390 personer som representerar drygt 190 kommuner i Sverige.

FAQ

Vad är SFK?

SFK är en nationell intresseorganisation för chefer inom fritids- och kultursektorn.

Hur gör jag för att gå med i SFK?

Du kan gå med i SFK genom att skicka in en ansökan via det formulär som finns på hemsidan, se "Delta i SFK" i huvudmenyn.

Vad kostar det att delta?

En årsavgift på 400 kr exkl moms gäller för samtliga utom de som är med som senior vilka istället har en årsavgift på 200 kr exkl moms per år.

Om jag är med i SFK, får jag rabatt på föreningens konferenser?

Om du är med i SFK har du möjlighet att få rabatt på deltagaravgiften för SFK:s egna konferenser samt de konferenser där föreningen är medarrangör.

Delta i SFK

Du kan delta i SFK som "Medlem" eller "Seniormedlem".

Vill ni vara värdkommun 2025?

Vill ni vara värdkommun för SFK:s Årskonferens 2025?

Beställargrupp

Beställargrupp Konstgräs ägs numera av Malmö stad, Göteborgs Stad, Stockholms stad och Umeå kommun.

Vårt syfte med SFK

Föreningens syfte är att utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom dessa sektorer, samt att medverka till en ökad kunskap och kompetens för dess deltagare. Det gäller inte minst utvecklande av det egna kommunala chefs- och ledarskapet. Föreningen är också en part i att föra sektorns talan och utgör remissinstans i frågor som rör kultur- och fritidsområdet på en övergripande nivå, exempelvis för utredningar eller för förslag som bland annat presenteras på statlig nivå eller av förbundet Sveriges kommuner och landsting.