System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]
  • Hur fungerar SFK ?

    Här förklarar vi hur SFK är uppbyggt och hur organisationen ser ut.

Organisation

SFK leds av en styrelse som väljs av årsmötet i augusti. Årsmötet genomförs årligen i samband med Årskonferensen.
Styrelsen sammanträder 5-6 gånger per år och genomför årligen en Erfarenhetskonferens och en Årskonferens.
Medlemsantalet är ca 350 st från drygt 190 kommuner.