Bli medlem

Medlem – som tjänsteperson i kommunal förvaltning eller kommunalt bolag med chefs- eller specialistansvar för fritids- och/eller kulturfrågor, kan du bli medlem.
Om medlem lämnar sin befattning som chefs- eller specialistansvar för fritids- och/eller kulturfrågor upphör därmed medlemskapet i föreningen.

Seniormedlem – att delta som senior kan du göra som avgått från din tjänst på grund av ålderspension eller delpension. Deltar du som senior innehar du ingen rösträtt vid föreningens årsmöte och är ej heller valbar som styrelseledamot.

Serviceavgiften är 400:- för år 2023.
Seniorer betalar 200:- för år 2023.

Läs mer om föreningen och de olika formerna under menyn "Om SFK" samt i Stadgarna § 4.

Intresserad av att delta? 
Kontakta oss gärna via nedan kontaktformulär så berättar vi mer om hur du kan delta i SFK.