System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]

Årskonferens 2022, 23-25 augusti

Boka dagarna! Årskonferens 2022, den 23-25 augusti
Tema: Goda utvecklingsmiljöer för idrott och kultur

Inbjudan

Program

Anmäl er här: anmälan SFKs årskonferens De slopade restriktionerna möjliggör för oss att äntligen bjuda in till årskonferens. Ta chansen att träffa kollegor från olika delar av landet på SFKs årskonferens i Växjö den 23-25 augusti 2022.

Programmet hittar du på www.sfk2022.se

Har du frågor kring registrering och hotellbokning, kontakta Växjö & Co.
E-post:  maria@vaxjo-co.se

Har du frågor kring innehållet i konferens och arrangemang, kontakta Kultur & Fritid, Växjö kommun.

E-post: foreningsservice@vaxjo.se