System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]
  • Aktuella kurser, träffar och konferenser

    Se här vad som sker vad det gäller konferenser och kurser som kan vara intressanta för dig som arbetar inom fritid och kultur.

After Work med SFK, 24 februari

AW den 24 februari, kl 15-16, insläpp från kl 14.45

Från europeisk till lokal ungdomsstrategi

Då ungdomsfrågor och EU-frågor är tvärsektoriella områden som inbegriper flera olika områden såsom utbildning, kultur, fritid, arbetsmarknad och hälsa kan arbetet bli svårt att överblicka.

MUCF har därför tagit fram en handbok som syftar till att skapa förutsättningar för tydliga mandat vad gäller lokal ungdomspolitik och ungdomsfrågor och en tydlig struktur för hur arbetet ska utföras och planeras. Under passet kommer ni få lyssna till Karin Persdotter, MUCF som bland annat kommer berätta mer om handboken och hur ni med stöd i den kan utveckla arbetet med ungdomsfrågor framåt.
Medverkande: Karin Persdotter, MUCF

Under våren är SFK:s digitala After Work öppenför dig inom kultur och fritid, oavsett om du är medlem i föreningen eller ej.

 Anmälan sker till sfk@fritid-kultur.se