After Work med SFK, 24 november

Digital After Work via Teams den 24 november kl 15.00-16.00, insläpp kl 14.45

Intryck, uttryck, avtryck: Upplands-Bro 
Upplands-Bro kommun berättar och inspirerar om processen och arbetet med deras Kultur- och fritidspolitiska strategi. Hur den växte fram i samverkan och dialog och hur de valt att gestalta den.

Medverkande:
Hannah Rydstedt Nencioni, Kultur- och fritidschef
Eva Falk, Verksamhetsutvecklare/Strateg
Upplands-Bro kommun

Anmälan görs till sfk@fritid-kultur.se