After Work med SFK, 25 november 2021

Den 25 november är det dags för digitalt AW med SFK för medlemmarna i föreningen. 
Tid: kl 15.00 till 16.00

Innehåll:

Gestaltad livsmiljö – fyra kommuner samverkar i förstudie

Sveriges riksdag har fattat beslut om en ny, samlad politik för det som kallas för gestaltad livsmiljö. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, ses som ett sammanhållet område där alla dessa perspektiv samspelar och berikar varandra.

Vi fyra kommuner (Gävle, Sandviken, Hudiksvall och Söderhamn) undersöker nu tillsammans i en förstudie hur vi kan stärka varandra i arbetet med Gestaltad livsmiljö. Med konsten som utgångspunkt öppnas nya konstellationer av samverkan upp och rutiner skapas som möjliggör ett medvetet och långsiktigt arbete där fler kompetenser får mötas. Hör mer om Gestaltad livsmiljö och om vad projektet åstadkommit. Möt projektledare Anna Högberg och Hanna Krantz enhetschef Konst och kultur i Gävle.

Önskar du delta på AW? Anmäl dig till sfk@fritid-kultur.se
Är du inte redan med i föreningen? Anmäl dig då till föreningen via "Delta i SFK" i menyn på hemsidan.