After Work med SFK, 27 maj 2021

Den 27 maj kl 15.00 - 16.00 är det dags för vårens sista digitala AW. 

Temat denna gång: Litteraturhuset Trampolinen och Sandvikens kommun

Lek, skapa och berätta!

Välkommen till Sandvikens Kulturcentrum och hör verksamhetsutvecklarna Ulrika, Katarina och Ingeborg på Litteraturhuset Trampolin berätta om sin verksamhet. Värd för afterworken är Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef.

Trampolin är Sveriges första litteraturhus för barn och unga 0-18 år och arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande.

Inom Kulturlöftet, som är Sandvikens kommuns kulturgaranti, får barn och unga i skolan uppleva spännande världar utifrån litteraturen och skapa sina egna berättelser. Ni får höra om hur en fantasifabrik, en bubblande kloak och ett litteraturlabb sätter fart på fantasin, utforskar spännande teman, inspirerar till läslust och väcker nyfikenhet för olika konstformer. Trampolin erbjuder även en öppen verksamhet för barn och unga på fritiden, samt fortbildning, pedagogiskt material och studiebesök för en vuxen målgrupp.

I sitt regionala uppdrag har Trampolin möjlighet att sprida sitt arbetssätt och metoder till hela Gävleborgs län. 2018 kom boken Trampolinmodellen – ett lekfullt sätt att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling som handlar om Trampolins sätt att kombinera teori och praktik med berättelsen i centrum. Den innehåller bland annat spännande läsning om barns delaktighet, rummets betydelse och tips på hur man kan planera och genomföra skapar- och berättarworkshoppar.

I höstas kom Favorit i repris! Bruk och återbruk inom barnkulturen, en skrift från Centrum för barnkulturforskning på Stockholms universitet där Trampolin deltar med en text från föreläsningen Lekfulla litteraturprojekt på Litteraturhuset Trampolin. Trampolin arrangerar årligen ett större webbinarum som i vår lockade över 450 deltagare från hela Sverige och Finland. Till vardags driver de även bloggen Litteraturhusbloggen.se.

 
Medverkande: Verksamhetsutvecklare Trampolin Katarina Eriksson, Ulrika Goude Westby, Ingeborg Wasserman Westlin samt Kenneth Johansson Förvaltningschef Sandviken

Anmäl dig till sfk@fritid-kultur.se