After Work med SFK, 31 mars

Digital After Work via Teams med SFK, 31 mars kl 15-16. Insläpp 14.45.

Dalarnas första idrottspolitiska program
Sommaren 2021 landade Mora kommun ett tvåårigt arbete med att ta fram ett kultur- idrotts- och fritidspolitiskt program i som ska gälla 2022 – 2025. Det sägs att det är det första idrottspolitiska programmet i Dalarna.
Representanter från Mora kommun berättar om hur de gjort för att ha en bred delaktighet i sitt arbete och hur resultatet blev.

Medverkande från Mora kommun:

Lena Ousbäck Lilja, förvaltningschef kultur och fritid
Melker Brodin, enhetschef kulturskola
Maria Thorstensson, enhetschef fritid
Sonja Viklund, enhetschef bibliotek och allmänkultur
Jenny Nises, administrativ samordnare

 

Under våren är SFK:s digitala After Work öppen för dig som är tjänsteperson inom kultur och fritid, oavsett om du är medlem i föreningen eller ej.

 Anmälan sker till sfk@fritid-kultur.se