AW i februari 2023

Vårens första AW den 23 februari 2023 kl 15-16. Insläpp från kl 14.45

E-sport - idrott, kultur eller lek?
Helsingborgs stad berättar om hur de jobbar med e-sport i sin verksamhet, hur de tänker kring bidragssystem och föreningsliv samt hur de tillsammans med företaget Fuzed har etablerat en e-sportsarena med fokus på fysisk aktivitet.
Medverkande: Daniel Nilsson, Fritidschef, Helsingborgs stad

Önskar du delta på AW?
Anmäl dig då på sfk@fritid-kultur.se

AW är för medlemmarna i SFK.
Vill du också vara med i Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening?

Bli medlem här: https://www.fritid-kultur.se/om-sfk/delta-i-sfk/