AW i april 2023

AW via Teams den 27 april kl 15-16, insläpp från kl 14.45
De digitala AW är i år för föreningens medlemmar.

 

Semestertjänster i Kulturskolan
Sedan 2020 har alla medarbetare på Kulturskolan Sundbyberg semestertjänster.

Per Fjällström, kulturchef i Sundbybergs stad, redogör för bakgrund till beslut om semestertjänster, genomförandet av förändring av avtal för de som tidigare hade ferietjänster och vad de hoppas åstadkomma med detta.

Medverkande: Per Fjällström, kulturchef, Sundbybergs stad

 

Vill du delta på AW? Skicka din anmälan till sfk@fritid-kultur.se