AW i mars 2023

AW via Teams den 30 mars kl 15-16, insläpp från kl 14.44
De digitala AW är i år för föreningens medlemmar.

Senior Sport School
Senior sport school är ett koncept för att skapa förutsättningar för livslångt idrottande och ett hälsosamt åldrande. Satsningen genomfört i samarbete mellan RF-SISU Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, kommuner och lokala idrottsföreningar.

Senior sport school inspirerar till en aktiv och meningsfull fritid, genom att erbjuda prova-på-aktiviteter hos lokala idrottsföreningar kombinerat med intressanta föreläsningar kring hälsa. Målgruppen är personer som är 60+.

Konceptet har visat sig vara väldigt lyckat och efterfrågat. I dagsläget har RF-SISU stöttat drygt 15 kommuner i Västra Götaland att genomföra satsningen.

Medverkande: Lisa Manhof och Julia Hildorzon, RF-SISU Västra Götaland 

 

Vill du delta på AW? Skicka din anmälan till sfk@fritid-kultur.se