Digital AW med RF SISU

Den 29 februari har vi bjudit in RF SISU under en förlängd AW mellan kl. 14.45-16.45. RF SISU:s utgångspunkt är att idrottsrörelsen och kommuner ska närma sig varandra i frågan om behov. Vad behövs från idrotten och vad behövs från kommunerna? Vilka metoder, verktyg, arbetssätt kan hjälpa till att förbättra förutsättningar för idrott?

RF SISU kommer berätta om några goda exempel och prata om hur samverkan kan vinna framgång. Syftet är att skapa ökad samsyn mellan idrottsrörelsen och kommuner vad gäller behov av anläggningar och idrottsmiljöer på lokal nivå. De vill, men hjälp av er, identifiera metoder, arbetssätt och verktyg som kan skapa bättre samverkan mellan kommuner och föreningsliv.

Ni kommer också få möjlighet att diskutera i grupper om hur ni upplever alla dessa frågor idag och vad ni tycker saknas för att skapa goda förutsättningar.

Anmäl dig till AW:n via mail till sfk@fritid-kultur.se.


Var med och bidra till idrottens utveckling på kommunal nivå
AW:n den 29 februari är en uppstart på en samtalsserie med RF SISU där fyra kommuner kommer väljas ut till att delta under fyra träffar 2024, två digitala och två fysiska. Målet är att skapa samsyn och samarbete med idrottsrörelsen och kommunerna, ett samtal om att mötas över gränserna och föra dialog om dessa frågor. Samtalsserien kommer därefter slutföras under Träffpunkt Idrott 2025 där ett resultat kommer redovisas.
Mer information och ansökan om att delta kommer skickas ut inom kort.