Beställargrupp Konstgräs – Lunch and learn

Beställargrupp Konstgräs bjuder in till lunchseminarium den 29 september, Lunch and learn – Hållbar upphandling av konstgräs och plastade ytor

Se mer i följande länk:

https://bekogr.se/kalender/lunch-and-learn-hallbar-upphandling-av-konstgras-och-plastade-ytor/