Delta i digital AW med Wallstreet Festival

Fotograf: Erik Lefvander
"Väntans fönster", NOTE. Fotograf: Erik Lefvander.

2024 inleds med en digital AW tillsammans med konstfestivalen Wallstreet - konstfestivalen som 2025 tar fram 1000 nya offentliga konstverk landet runt. Hör dem berätta om hur de jobbar för en mer kreativ och levande stadskärna, gladare grannskap och en snällare värld. 

"WALLSTREET är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma stadsrum. Genom skapandet av konstverk med en mångfald av uttryck, bidrar WALLSTREET till platsers attraktivitet och identitet. WALLSTREET sätter ljus på konstens och kulturens betydelse och plats i en föränderlig värld, och bidrar därmed till en positiv stads- och landsbygdsutveckling och ett bättre samhälle."

Konstfestivalen WALLSTREET såg dagens ljus 2019 i Nacka. 2022 var det succé i Stockholm med omnejd och festivalen prisades med ”Swedish Arts and Business Award”. Nu arbetas det mot tredje omgången sommaren 2025 – denna gång på nationell nivå. WALLSTREET handlar om att konstnärer och grannar skapar platser med betydelse och står för inkludering, värdeskapande, destinationsutveckling. En meningsfull samverkan mellan kommuner och aktörer inom stadsutveckling och landsbygdsutveckling för ett bättre samhälle. Vi gästas av grundaren och festivalamiralen Fredrika Friberg som berättar om festivalen och bjuder in oss alla att medverka 2025.

AW:n pågår mellan 14.45-16.00 den 25 januari. Anmäl dig via mail till sfk@fritid-kultur.se.