System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]
  • Aktuella kurser, träffar och konferenser

    Se här vad som sker vad det gäller konferenser och kurser som kan vara intressanta för dig som arbetar inom fritid och kultur.

Erfarenhetskonferens 2021 blir digital!

Erfarenhetskonferens den 28-29 januari 2021 genomfördes digitalt!

Tema:  Folkhälsa och Demokrati, moderator: Camilla Hagman, Idrottsförvaltningen i Stockholms stad

Program    Deltagarlista

Medverkande:

Mia Wallengren, ordförande, Kultur- och fritidschef i Falköpings kommun
Maria Modig, vice ordförande, Kultur- och fritidsdirektör i Norrköpings kommun

Hur stärker vi möjligheten till bättre folkhälsa? – Carolina Klüft, verksamhetschef, Generation Pep
Folkhälsan idag – Daniel Berglind, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Några exempel från kultur- och fritidssektorn:
Birgitta Edin-Westman,utvecklingsstrateg, Folkhälso- och kompetensenheten, Örnsköldsviks kommun
Susanne Carlsson, verksamhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltninge, Borås stad

Frihet, värdighet och jämlikhet – Edna Eriksson, idé- och strategiutvecklare av demokrati och mänskliga rättigheter, f.d. tjänsteperson och f.n. ordförande i MR-stiftelse samt Democracy Walk
Kan vi ta vår demokrati för given? – Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap, vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskapligare och forskning om rasism (CFR), Uppsala Universitet
Några exempel från kultur- och fritidssektorn:
Maria Jönsson, museichef, Norrköpings kommun
Sofia Lenninger, f.d. Sölvesborgs kommun