Erfarenhetskonferens 2021 blir digital!

Erfarenhetskonferens den 28-29 januari 2021 genomfördes digitalt!

Tema:  Folkhälsa och Demokrati, moderator: Camilla Hagman, Idrottsförvaltningen i Stockholms stad

Program    Deltagarlista

Medverkande:

Mia Wallengren, ordförande, Kultur- och fritidschef i Falköpings kommun
Maria Modig, vice ordförande, Kultur- och fritidsdirektör i Norrköpings kommun

Hur stärker vi möjligheten till bättre folkhälsa? – Carolina Klüft, verksamhetschef, Generation Pep
Folkhälsan idag – Daniel Berglind, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Några exempel från kultur- och fritidssektorn:
Birgitta Edin-Westman,utvecklingsstrateg, Folkhälso- och kompetensenheten, Örnsköldsviks kommun
Susanne Carlsson, verksamhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltninge, Borås stad

Frihet, värdighet och jämlikhet – Edna Eriksson, idé- och strategiutvecklare av demokrati och mänskliga rättigheter, f.d. tjänsteperson och f.n. ordförande i MR-stiftelse samt Democracy Walk
Kan vi ta vår demokrati för given? – Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap, vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskapligare och forskning om rasism (CFR), Uppsala Universitet
Några exempel från kultur- och fritidssektorn:
Maria Jönsson, museichef, Norrköpings kommun
Sofia Lenninger, f.d. Sölvesborgs kommun