Kostnadsfri konferens om "Våld, förtryck och heder - tidiga insatser för en trygg fritid”.

 Konferensens innehåll i korthet:

  • Hur vi som möter unga på deras fritid kan jobba främjande och förebyggande – konkreta metoder och verktyg.
  • Fakta och expertröster om våldsförebyggande arbete.
  • Kunskapsfördjupning om hedersrelaterat våld, förtryck och utanförskap bland unga.
  • Kostnader som samhället kan undvika genom tidiga insatser.

Varmt välkommen!

För mer information och anmälan se:https://www.mucf.se/om-oss/kalender/konferens-vald-fortryck-och-heder-tidiga-insatser-en-trygg-fritid