• Nyheter och händelser 

    Ta del av vad som händer hos SFK och inom kultur- och fritidsbranschen. 

Dawit Isaak-biblioteket vinner pris för modigt arbete inom yttrandefrihet och konstnärlig frihetIgår den 23 augusti hedrades Dawit Isaak-biblioteket i Malmö med det nyinstiftade "Inspira"-priset av Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Priset har tilldelats biblioteket för dess modiga insatser inom yttrandefrihet, konstnärlig frihet och kulturell mångfald, som strävar efter att forma en framtid där dess existens inte längre är nödvändig.


Sedan dess etablering hösten 2020 har Dawit Isaak-biblioteket i Malmö samlat litteratur, filmer, serier och andra kulturella uttryck som har drabbats av förbud, censur och restriktioner runt om i världen. Biblioteket tar sin utgångspunkt ifrån rätten till yttrandefrihet och är en kunskapskälla för alla som vill utforska censuren av konstnärlig skapande i dess många nyanser. Genom djärv marknadsföring, inkluderande verksamhet och en varm välkomnande atmosfär har biblioteket snabbt blivit en älskad plats för både Malmöbor och andra besökare.

- Malmö har en mångfaldig befolkning med erfarenheter av förföljelse, förtryck och censur. Dawit Isaak-biblioteket har blivit en plats där dessa erfarenheter inte bara erkänns, utan också förvandlas till en drivkraft för förändring och utveckling, menar Mia Wallengren, ordförande i Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Priset "Inspira" är en hyllning till projekt, aktiviteter och verksamheter inom kultur- och fritidssektorn som banar väg för en främjande och hållbar samhällsutveckling. Det framhäver och premierar kommunala förvaltningar, deras chefer, medarbetare och politiker som på ett nyskapande, modigt och unikt sätt har utmärkt sig under det gångna året. Priset, som består av en skulpturen ”vinst & förlust” av konstnären Samot Nosslin, delades under gårdagen i samband med en mindre ceremoni.

- Dawit Isaak-biblioteket är en påminnelse om att kampen för yttrandefrihet och konstnärlig frihet är ständig, och vi är hedrade över att ta emot detta pris som erkännande för vårt dedikerade arbete, säger Emelie Ive, chef för Dawit Isaak-biblioteket.

Genom att förena modet att ta itu med svåra frågor, skapa värde för medborgarna och främja kunskapsutveckling inom kultur och fritid, har Dawit Isaak-biblioteket inte bara förtjänat detta erkännande utan också visat att ordet, även när det är tystat, kan hitta en plats att trivas på – på Dawit Isaak-biblioteket.

Prismotivering
”Årets pris går till en verksamhet som inte borde finnas, och som genom sitt modiga och viktiga arbete bidrar till att skapa förutsättningar för en värld där de inte längre behövs. Sedan hösten 2020 samlar Dawit Isaak-biblioteket i Malmö litteratur, filmer, serier och andra kulturyttringar som har förbjudits, censurerats och ålagts restriktioner runt om i världen. Biblioteket i sig utgör en manifestation för konstnärlig yttrandefrihet och en kunskapsbas för alla som vill fördjupa sig i villkoren för konstnärligt skapande.

Med kaxig marknadsföring, låga trösklar i verksamheten och ett brett tilltal har biblioteket snabbt blivit älskat av både malmöbor och tillresande. Malmö har en befolkning från hela världen, och många bär på egna erfarenheter av förföljelse, förtryck och censur. Dawit Isaak-biblioteket ger upprättelse åt dem som flytt, men visar också att hotet mot yttrandefriheten finns överallt. Även i de länder vi kanske slentrianmässigt uppfattar som goda demokratier. I sin programverksamhet fortsätter biblioteket att lyfta frågor kring det fria ordet, yttrandefrihet och konstnärlig frihet ur alla dess aspekter, och räds inte för att ta sig an de riktigt svåra frågorna.

Ordet är inte alltid fritt. Men på Dawit Isaak-biblioteket ryms allt det som inte fått sägas.”

Om Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening är en organisation som förenar chefer och ledare inom kultur- och fritidssektorn i syfte att främja samverkan, kompetensutveckling och utbyte av goda exempel. "Inspira"-priset är en del av föreningens arbete för att lyfta fram och belöna innovativa och modiga initiativ inom sektorn.

För mer information och kontakt:

Mia Wallengren

ordförande Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
E-post: mia.wallengren@boras.se
Telefon: 033-35 73 97

Emelie Ive

Enhetschef, dokumentation och yttrandefrihet Malmö stad
E-post: emelie.ive@malmo.se
Telefon: 040-340203

Postat 2023-08-24