System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]
  • Vad händer?

    Här kan ni läsa mer vad som händer på SFK och inom branschen. 

Utvecklingsbidrag!

• Utvecklingsbidrag 
Nu finns möjlighet för föreningens medlemmar att ansöka om Utvecklingsbidrag. Bidragets ändamål är att uppmuntra utveckling, erfarenhetsutbyte och genomförande av kunskapshöjande aktiviteter mellan SFK:s medlemskommuner.

Mer information om bidraget

Postat 2022-02-11