System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Web.Models.RenderModel]
  • Vad händer?

    Här kan ni läsa mer vad som händer på SFK och inom branschen. 

Vårens första AW den 23 februari 2023

Vårens första AW den 23 februari 2023 kl 15-16. Insläpp från kl 14.45

E-sport - idrott, kultur eller lek?
Helsingborgs stad berättar om hur de jobbar med e-sport i sin verksamhet, hur de tänker kring bidragssystem och föreningsliv samt hur de tillsammans med företaget Fuzed har etablerat en e-sportsarena med fokus på fysisk aktivitet.
Medverkande: Daniel Nilsson, Fritidschef, Helsingborgs stad

Önskar du delta på AW?
Anmäl dig då på sfk@fritid-kultur.se

AW är för medlemmarna i SFK.
Vill du också vara med i Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening?

Bli medlem här: https://www.fritid-kultur.se/om-sfk/delta-i-sfk/

Postat 2022-12-14