Ansökan om att vara värdkommun 2026

Vad vill ni som kommun uppnå med att arrangera den här årskonferensen?
Är konferensen förankrad i kommunens politik och/eller nämnd?


Finns det ett intresse och stöd inom övriga verksamheter i kommunen för att anordna konferensen?


Vad vill ni att besökarna ska ta med sig hem efter att de har besökt konferensen?
Hur vill ni arbeta för att skapa en inkluderande årskonferens?
Har ni förslag på ett tema för årskonferensen, i så fall vilket?
Har er kommun besökt eller deltagit i en årskonferens tidigare?


Vad tog ni med er? Vad tar ni efter? Vad vill ni göra annorlunda?
Hur kommer ni att organisera genomförandet av årskonferensen?
På vilket sätt skulle den ideella sektorn kunna involveras för att bidra till konferensen? Vänligen ange exempel på frågor, kunskap och/eller inspel nedan.
Hur ser era faciliteter och logistikmöjligheter ut i er kommun? Vänligen ange exempel på transporter, hotell, konferenslokaler m.m. nedan.
På vilket sätt planerar ni att kommunicera och marknadsföra årskonferensen?
Hur utvärderar ni konferensen?
Vänligen ange en kontaktperson från er kommun som vi kan kontakta vid eventuella frågor eller besked, vänligen ange både namn och e-postadress
Presentera ert bidrag i en film om max 3 minuter. Skicka till sfk@fritid-kultur.se eller ladda upp här.