• Välkommen till Sveriges
  Fritids- och Kulturchefsförening

  SFK är en intresseorganisation inom kultur- och fritidssektorn i Sverige. Som medlem i SFK har du rabatt på vår Årskonferens samt medlemsrabatt på andra kurser och konferenser där vi är medarrangörer.

 • Vi är representerade i ca 170 kommuner i Sverige

  Vi har idag ca 260 medlemmar som representerar ca 170 kommuner i Sverige. Föreningen genomför årligen en Årskonferens och en Erfarenhetskonferens. Erfarenhetskonferensen genomförs i samverkan med förbundet Sveriges kommuner och landsting och administreras av Utvärderingsringen.

 • Välkommen till Sveriges
  fritids- och kulturchefsförening

  SFK utgör remissorgan för statliga utredningar, förslag från myndigheter eller verk inom kultur och fritidssektorn. SFK lämnar även underremisser till Sveriges kommuner och landsting i frågor som berör sektorn. Det gäller bland annat långsiktiga utbildningsfrågor.

Logga in