• Nyheter och händelser 

    Ta del av vad som händer hos SFK och inom kultur- och fritidsbranschen. 

Öppen fritidsverksamhet för unga

Utredningen "Tillsammans med unga" är en vidareutveckling och fördjupning av de centrala delarna i den av regeringen nedlagda statliga utredningen om en utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar (Dir. 2022:96). Den bygger dels på det material som hanns tas fram innan utredningen lades ner, dels på de centrala europeiska policydokument som antagits under senare år.

Det vi framför allt kan konstatera är att det inte råder någon motsättning mellan en kvalitativ öppen fritidsverksamhet och ett aktivt brottsförebyggande arbete utan att dessa tvärt om går hand i hand och förutsätter varandra.

En central slutsats är också att det finns såväl ett stort utvecklingsbehov som en stor utvecklingsvilja inom sektorn och att regeringen har en viktig roll i att ge denna utveckling både riktning och kraft.

Vår förhoppning är därför att denna utredning ska utgöra startpunkten på en konkret och lösningsinriktad dialog om den öppna fritidsverksamhetens roll och villkor, såväl generellt som i det brottsförebyggande arbetet. Vi vore därför tacksamma om regeringen tog initiativ till ett första inledande samtal


Läs utredningen här: Tillsammans med unga


Läs artikeln här: Debattartikel

Postat 2023-08-22